Kategorie

Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Opublikowany przez Karolina Kownacka | 2013/12/13

Zarządzanie strategiczne w firmie
Business Solutions realizuje doradztwo w zakresie zarządzania projektami.

Ponadto prowadzimy szkolenia biznesowe a także coaching, które mają następujące zadania:

- zaprojektowanie procesu przygotowania a także wdrożenia uczestników projektu do nowych sposobów pracy w zespole projektowym,
- kształtowanie i budowanie nowo nabywanych umiejętności dla właściwego funkcjonowania projektów,
- stworzenie odpowiedniej organizacji zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, jaka będzie sprzyjała sprawnemu oraz skutecznemu zarządzaniu portfelami projektów, jak również projektami,
- stworzenie odpowiedniej metodologii zarządzania projektami, jaka będzie brała pod uwagę branżę, kulturę organizacyjną, specyfikę a także wielkość danej firmy.

Business Solutions to nowoczesna firma z branży doradztwa personalnego i zarządczego. W obszarze zainteresowania firmy znajdują się takie usługi jak: rekrutacja i selekcja pracowników, doradztwo zarządcze, doradztwo personalne, zarządzanie projektami.

W ramach zarządzania kadrami proponujemy doradztwo personalne Poznań polegające na zaprojektowaniu działań personalnych w taki sposób, aby przekładały się one bezpośrednio na wyniki przedsiębiorstwa, a systemy zarządzania były zrozumiałe a także przejrzyste dla zarządzających. Pokazujemy klientom jak tworzyć kulturę organizacyjną bazującą na efektywności, jak oceniać, rozwijać, przeprowadzać rekrutacje Poznań, angażować, motywować oraz wynagradzać swoich pracowników.

W ramach doradztwa zarządczego naszym klientom oferujemy konsulting w obszarze organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa i zarządzania strategicznego. W ramach tej usługi pomagamy w opracowaniu zasadniczych elementów dla każdej firmy, a zatem misji, wizji a także strategii firmy. Bazując na naszej bogatej wiedzy a także uzyskanym doświadczeniu nadzorujemy procedurę wprowadzania narzędzi zarządzania strategicznego ale także kreujemy proces wznoszenia strategii firmy. Dalszym etapem jest wygenerowanie właściwych wniosków, zidentyfikowanie przyczyn niskiej efektywności starej struktury organizacyjnej i zamodelowanie nowej struktury, jaka będzie bardziej efektywna, bardziej przejrzysta, a zasadniczo prostsza. Projektujemy w tym względzie tak zwany układ procesowy, jaki stanowi podstawę do przygotowania nowej struktury organizacyjnej i komunikacji wewnętrznej. Następnie jest on łączony z systemami wynagrodzeń - wynagrodzenia pracowników Poznań, systemami motywacji oraz oceny, zakresami odpowiedzialności pracowników.

Okiem reportera


biznes
finanse
ekonomia
rekrutacja