Kategorie

Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Opublikowany przez Waldemar Kania | 2014/01/02

Zabezpiecz swoją przyszłość
Podyskutujemy dziś o ubezpieczeniach zdrowotnych w naszym kraju.

Czy służba zdrowia jest państwowa czy prywatna? Jak to właściwie jest z naszą służbą zdrowia? W teorii każdy obywatel polski płacący składki do Narodowego Fundusze Zdrowia ma zagwarantowaną bezpłatną opiekę medyczną. W praktycznym życiu objawia się to tak, iż listy czekających na operacje szpitalne lub planowe zabiegi czy też zapisy do lekarzy specjalistów na wizytę są tak długie, że chory po prostu zazwyczaj nie doczeka się na terapię a stan jego zdrowia się pogorszy.

Gangreną drążącą w naszym kraju państwową służbę zdrowia jest bezzasadne wydawanie pieniędzy, brak właściwej ilości środków finansowych a także nieudolne zarządzanie. Wyjściem z tej sytuacji byłyby być prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Przyjęta ostatnio przez parlament ustawa zdrowotna otworzyła drogę do prywatyzacji oraz komercjalizacji zakładów opieki zdrowotnej. Dzięki niej szpitale, ośrodki medyczne i przychodnie mogły będą zostać sprzedane i świadczyć usługi medyczne na zwykłych zasadach rynkowych. By stać nas było na całkowitą odpłatność za usługi medyczne niezbędne jest utworzenie funduszy zdrowotnych na wzór funduszy emerytalnych, gdzie wszyscy chętni będą mieli indywidualne ubezpieczenie zdrowotne, jakie będzie pokrywać koszty leczenia.

W jakim miejscu można kupić dobre indywidualne ubezpieczenie zdrowotne? Zakup ubezpieczenie online na tej stronie. Dokładne dane na temat prywatnych ubezpieczeń medycznych wyszukasz tu.

Ubezpieczenie zdrowotne musi mieć dobrowolny charakter. Nie należy ludzi przymusić, by nabywali dodatkowe ubezpieczenia medyczne. Naturalnie nic na przeszkodzie nie stoi, żeby do NFZ opłacać składki, co nam zabezpieczy korzystanie z publicznej służby zdrowia, a mieć jednocześnie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w wybranym funduszu zdrowotnym.

Często ubezpieczenia medyczne agregują w sobie kilka rodzajów ubezpieczeń. Swoim zakresem obejmują co najważniejsze prywatną opiekę medyczną, a zatem koszty leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego czy urazowego, ale co ciekawe w skład pakietów medycznych włączane są również dodatkowe opcje takie jak: ubezpieczenie NNW lub ubezpieczenia na życie (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Dzięki zakupowi takiego typu polisy pakietowej oszczędzamy i płacimy za wszystko taniej niż w sytuacji, kiedy byśmy wykupili rozłącznie ubezpieczenie na życie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym a osobno ubezpieczenie medyczne w innej firmie ubezpieczeniowej.

Prywatna opieka medyczna potrzebuje niemałych inwestycji finansowych. Uruchomienie ośrodka zdrowia, nabycie profesjonalnego sprzętu ambulatoryjnego czy budowa szpitala pożera ogromne środki a zwrot z inwestycji kalkulowany jest na kilkanaście lat. Czy w naszym kraju są inwestorzy, których stać na podjęcie takiego ryzyka i uruchomienie sieci prywatnych placówek zdrowotnych?

Dobrze, że prywatne ubezpieczenia medyczne w Polsce poczynają sobie coraz lepiej. Na przestrzeni kilku ostatnich lat wzniesiono w naszym kraju kilka prywatnych centrów medycznych a także wielooddziałowych szpitali. Drzwi do ich usług oczywiście otwiera dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Aby zostać objętym parasolem takiej opieki należy nabyć prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Pokrywane w postaci okresowej zryczałtowanej składki ubezpieczenie medyczne okaże się sensownym zabezpieczeniem na wypadek gwałtownego zachorowania albo utraty zdrowia ale również przyda się przede wszystkim na co dzień, gdyż umożliwi bez potrzeby czekania w ciągnących się latami kolejkach wizyty u lekarzy specjalistów.

Okiem reportera


biznes
pieniądz
ubezpieczenia