Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Biuro brokerskie

Artykuły powiązane: broker, broker ubezpieczeniowy, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia finansowe, ubezpieczenie

Biuro brokerskie (...) współpracy z rekomendowaną kancelarią prawniczą, prowadzenie statystyki szkodowej swoich klientów.W ramach budowy programu ubezpieczeniowego oferowane są: zebranie ofert z rynku, rzeczowa ich analiza a także przedstawienie pisemnej rekomendacji klientowi, eliminacja zapisów w ogólnych warunkach ubezpieczenia niekorzystnych dla Ubezpieczającego, gruntowna i rzetelna analiza istniejącego programu ubezpieczeń lub zawartych polis, wdrożenie przygotowanego programu na warunkach wybranej (...)

Opublikowany przez Waldemar Kania | 2014/03/08

Biuro brokerskie