Kategorie

Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Opublikowany przez Janusz Olbratowski | 2010/10/02

Rodzaje i typy badań z obszaru marketingu
Nasz ośrodek badań opinii publicznej prowadzi badania opinii publicznej i badania rynku przy uwzględnieniu najnowszych zdobyczy z obszaru marketingu społecznego.

Struktura naszej pracowni gromadzi zlokalizowane w największych ośrodkach miejskich w kraju centra badania opinii publicznej. Lista firm badania opinii publicznej, jakie współpracują blisko z nami, zaprezentowana jest na naszej firmowej stronie internetowej. Wyszukacie tam także opisy stosowanych przez nas rodzajów badania opinii publicznej w podziale rzeczowym a także tematycznym zaczynając od sposobów czerpiących z PR a finiszując na dorobku z dziedziny marketingu.

Lepsze rozpoznanie potrzeb klientów, kontrahentów oraz decydentów prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na różnego typu płatne badania rynku. Uruchomiony przez nas instytut badania rynku pracy prowadzi specyficzne badania rynkowe wśród różnych grup zawodowych oraz społecznych. Rozsądne podejście marketingowe implikuje fakt, że metody badania rynku edukacji przedgimnazjalnej stosowane przez nasz instytut należą do najbardziej skutecznych w kraju. Dowodem na ten fakt jest szereg tekstów w periodykach a także wortalach internetowych o tematyce marketingowej oraz PR.

Typem badań z obszaru psychologii i marketingu są badania fokusowe. Doświadczony trener opracowuje scenariusz badania fokusowego, a następnie powołuje grupy fokusowe według właściwego klucza. Uczestnicy takiego eksperymentu w poszczególnej grupie uzyskują jednostkowe wyniki eksperymentu, a na zakończenie trener przekształca wyniki fragmentaryczne w rezultaty całościowe i uzyskuje podsumowane wyniki badań fokusowych.

Wyniki badań marketingowych odnośnie pracy zdalnej i zainteresowania nią wśród pracodawców wydają się być średnio ciekawe. Zrealizowane badania ankietowe z uwzględnieniem reprezentatywnej próbki w całej Polsce pracodawców potwierdziły, że zbyt duża ilość przepisów biurokratycznych zachęca trwale do stosowania tego rodzaju zatrudnienia. Na kolejne etapy badań marketingowych a także prac zrealizowanych w tej tematyce składały się kolejne elementy: spostrzeżenia pobadawcze, wybór próbki badawczej, sporządzenie ankiet badawczych, działania telemarketingowe, zagregowanie a także podsumowanie wyników. Przeprowadzone badania marketingowe a także wyniki zebrane w ankietach dowiodły,iż pracodawcy wolą zatrudniać pracowników w oparciu o tradycyjną umowę o pracę.

Obecny jest taki typ badań rynku, w którym rolę główną odgrywa socjologia społeczna i ewaluacja. Są to tak zwane badania ewaluacyjne, jakich przykłady zastosowań odnajdziecie w prezentowanych przez nas zagadnieniach podłączonych na witrynie internetowej. Synergia metod używanych w socjologii a także wiedzy badawczej zaowocowało pojawieniem się bardzo skutecznej metody badań marketingowych.

Okiem reportera


biznes
finanse
ekonomia
pieniądz
przedsiębiorstwa