Kategorie

Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Opublikowany przez Waldemar Kania | 2013/12/11

Programy do ewidencji pracowników
Do prowadzenia ewidencji czasu pracy jest zobowiązana każda firma.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy to obowiązek każdego przedsiębiorstwa. Precyzują to przepisy kodeksu pracy - a dokładnie art. 149 i rozporządzenia Ministra Pracy. Nawet jeśli zatrudniona jest tylko jedna osoba firma musi prowadzić dla niej indywidualny rejestr, obejmuje to wszystkich pracowników bez względu na umowę i stosunek prawny. W ewidencji powinny znaleźć się takie informacje jak:

Wszystkie firmy są zobligowane zapisywania tak zwanej ewidencji czasu pracy pracowników dla właściwego rozliczenia wynagrodzenia. Nieważna jest liczba pracujących czy charakter prowadzonej firmy. Reguluje to artykuł 149 k.p., jednak nie uściśla wyraźnie co powinna uprzednio wtrącona ewidencja obejmować. Czynią to dopiero stosowne rozporządzenia Ministra Pracy z 28.05.1996r. Na ich mocy karty ewidencji czasu pracy każdego pracownika muszą obejmować następujące dane takie dane jak:


- szczegółową liczbę przepracowanego czasu w wymiarze doby, powinny tam znajdować się również takie dane jak nadgodziny oraz praca w dni wolne, święta a także w nocy
- przebyte dyżury
- zwolnienia od lekarza
- liczba dni urlopowych
- obecności usprawiedliwione i nie usprawiedliwione pracownikaKartę ewidencji czasu pracy trzeba prowadzić dla każdego pracownika osobno. Nie ma ona określonej z góry przez przepisy formy dlatego każdy przedsiębiorca może sobie taką kartę pracy odpowiednio do swoich potrzeb utworzyć. Powinno się jeszcze dodać, że ewidencję trzeba udostępnić na każde żądaniepracownika.

Program do ewidencji czasu pracy.

Ewidencję czasu pracy musi się okazać pracownikowi na jego żądanie. Pierwowzór rejestru zostaje u pracodawcy. Pracownik może dopominać się o chwilowy dostęp do dokumentu, czy też także skopiowania za pomocą ksero czy uzyskania odpisu z oryginału.


Korzyści wynikających z prowadzenia internetowej ewidencji czasu pracy jest dużo. Jednym z nich jest szansa oszacowania wydajności pracowników i ich zaangażowania podczas wykonywania pracy. Istnieje wiele narzędzi, które zapewniają połączenie ewidencji z obecnym harmonogramem pracy. Pracownicy mają opcje samodzielnego raportowania mogą sami raportować co w danym dniu zrobili i ile czasu na to poświęcili. Wprowadzając własny grafik pracy do narzędzia online automatycznie do ewidencji jest wprowadzona ilość przepracowanych godzin. Świadomość raportowania swojego czasu pracy jest bardzo mobilizująca dla pracowników. Ich efektywność w pracy może w znacznym stopniu wzrosnąć ponieważ będą sobie układać grafiki pracy tak aby rzeczywiście sfinalizować aktualne zadania. Prostszym podejściem jest sprawdzanie tylko przybycia i wyjścia z pracy. Pracodawca jest wtedy poinformowany spóźnień czy nieobecności pracowników. Wszystko przebiega przez Internet i jest realnie badane w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji znajdziesz na stronie PlanQ.

Okiem reportera


biznes
finanse
przedsiębiorstwa