Kategorie

Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Opublikowany przez Karolina Kownacka | 2013/10/04

Pracownia Badań Ekonomicznych
Niektóre urzędy, małe i średnie firmy zlecają tym jednostkom otrzymanie środków finansowych na określony cel.

Na życzenie zainteresowanych podmiotów przygotowują precyzyjną analizę działalności danej firmy, kierunek rozwoju, sporządzają biznesplan. Dla szpitali, gmin, urzędów a także innych jednostek publicznych przygotowywany jest lokalny program rewitalizacji. Unia każdego roku dedykuje określoną pulę pieniędzy na wspieranie gospodarki biedniejszych państw członkowskich. Również w tych tematach Nasza pracownia ma bogate doświadczenie i pomogła już zdobyć setki euro dla miast na edukacyjną działalność instytucjonalną oraz dla przedsiębiorstw na szkolenia dla pracowników. Firmy te, technicznie a także doradczo upraszczają proces starania się o pomoc finansową, rozwiewają niejasności unijnych przepisów, tłumaczą a także wypełniają potrzebne dokumenty. Ważnym sektorem, na którym UE zwraca szczególną uwagę jest ochrona przyrody i bezrobocie. Pracuje dla niej szereg najlepszych ekspertów a także korzysta z pomocy fachowców z Europy. Dla naszego kraju w okresie 2007-2013 przyznano kwotę 90 mld euro. Na terenie Polski powstało wiele firm, które proponują pomoc w procesie ubiegania się o dotacje. W związku z wejściem Polski do grona państw Unii Europejskiej zrodziły się szanse pozyskiwania przez przedsiębiorstwa a także organy publiczne funduszy na rozwój. Jedną z takich firm, mającą wieloletnie doświadczenie jest Pracownia Badań Ekonomicznych. Dzięki wysiłkom takich firm jak Pracownia Badań Ekonomicznych miasta mogą walczyć o środki na naprawę i budowę kanalizacji, ścieżek rowerowych, dróg a szpitale mogą otrzymać pomoc na remont budynku lub zakup sprzętu medycznego.

Okiem reportera


biznesplan
dotacje
finanse
biznes