Kategorie

Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Opublikowany przez Waldemar Kania | 2013/12/09

Podatki bezpośrednie
Propozycja renomowanej kancelarii podatkowej obejmuje:

Opinie podatkowe:
- przygotowywanie analiz finansowych a także ekonomicznych.
- przedstawianie opinii w sprawach dotyczących podatków, opłat administracyjnych oraz opłat skarbowych.
- sporządzanie dla klienta skarg, zarzutów, zażaleń, wniosków a także podań.
- reprezentowanie klientów przed sądami w procesach podatkowych.
- udzielanie porad w sprawach prawnych a także ekonomiczno-finansowych.
- pomoc w kontaktach pomiędzy organami finansowymi i podatnikami.

Doradztwo podatkowe:
- audyt podatkowy
- pomoc w czasie kontroli podatkowej firm
- wspieranie działalności podmiotów.

Ceny transferowe:
- sporządzaniu dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi a także stały nadzór nad zgodnością z wymogami prawa podatkowego.
- nadzór oraz kontrola nad dokumentacją podatkową sporządzoną przez Klientów.
- niwelowanie ryzyka podatkowego pomiędzy podmiotami powiązanymi.
- fachowe doradztwo w zakresie cen używanych w interesach pomiędzy powiązanymi podmiotami.


Kancelaria podatkowa to zespół fachowców, doradców podatkowych, analityków finansowych, biegłych rewidentów, służących pomocą w obszarze czynności dużych i średnich firm.

Kancelaria Podatkowa funkcjonuje w specjalności doradztwa podatkowego od kilku lat.

Okiem reportera


podatki
ceny
finanse
pieniądze