Kategorie

Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Opublikowany przez Karolina Kownacka | 2013/11/08

Optymalizacja podatkowa w teorii
Bardzo często można natknąć się na stwierdzenie, iż niektóre kraje zwane są rajami podatkowymi.

Ale czym jest ten raj podatkowy, że przyciąga on coraz więcej osób i firm? Zazwyczaj chodzi przede wszystkim o podatki, a ściślej mówiąc ich wysokość. W krajach nazywanym rajami podatkowymi ich stawki są niezwykle niskie i bardzo często przychody, od których w rodzimym kraju odprowadza się podatek, są tam wolne od jakichkolwiek stawek podatkowych. Dla wielu firm oznacza to przede wszystkim niezwykle wysokie sumy pieniędzy, które co roku pozostają im w portfelach.

Nie dziwi więc obecnie fakt, że bardzo często planowanie podatkowe wielu firm to właśnie możliwość skorzystania z dobrodziejstw, jakie oferują takie kraje. Do takich krajów należy z pewnością Cypr, w którym stawka podatku dochodowego od osób fizycznych jest chyba najniższa spośród wszystkich krajów Unii, a z pewnością znacznie niższa niż w naszym kraju. Gdy zaś chodzi o prowadzenie tam działalności, to można uniknąć zapłaty wielu podatków obowiązujących w Polsce. Wprawdzie ostatnio w umowie dotyczącej podatków pomiędzy Cyprem a Polską nastąpiły zmiany, jednak i tak wciąż jest to niezwykle korzystny kraj, jak chodzi właśnie o stawki podatków.

Nie jest to działanie niezgodne z prawem, nosi ono nazwę optymalizacji podatku dochodowego. Polega właśnie na wykorzystywaniu dostępnych możliwości prawnych do tego, aby obniżyć wysokość płaconych podatków. Zazwyczaj sposobem który pozwala na rozliczanie się na podstawie przepisów podatkowych  Cypru są spółki off shore. Są to te spółki, które chociaż prowadzone przez obywateli innych państw, działają zgodnie z przepisami Cypru i zostały założone w ten sposób, że dają im możliwość rozliczania się właśnie na podstawie tamtejszych przepisów podatkowych. Często wymogiem tym jest na przykład zatrudnienie  jednego lokalnego pracownika oraz posiadanie siedziby, czyli biura. Poza tym zazwyczaj niezbędne do prowadzenia takiej spółki jest konto zagraniczne, którym będzie się ona posługiwała do rozliczeń.

Więcej interesujących informacji o możliwościach optymalizacji podatków dochodowych znajdziecie na stronie www.

Okiem reportera


finanse
ekonomia
pieniądz