Kategorie

Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Opublikowany przez Karolina Kownacka | 2018/04/24

Ocena jakości zarządzania ochroną środowiska i bez
W dobie rozwoju przemysłu i technologii priorytetem okazała się ochrona środowiska.

Przy niekorzystnych zmianach klimatu i zanieczyszczeniu środowiska, społeczność międzynarodowa ustaliła procedury postępowania aby zapobiec awariom ekologicznym. 
Do kontrolowania i nadzorowania tych procesów służy właśnie iso 14001. Żadne przedsiębiorstwo nie może dobrze działać, jeśli norma iso 14001 nie jest właściwie wdrożona, bo nie otrzyma czegoś co warunkuje prawidłową pracę Firmy: certyfikat iso 14001. 
To gwarantuje proekologiczne procesy w Firmie i zapobiega ewentualnym awariom mającym wpływ na stan środowiska naturalnego. Wyspecjalizowane organizacje i Firmy pomagają w przeprowadzeniu audytu, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, procedur i instrukcji oraz we właściwym wdrożeniu tak aby uzyskać właściwy certyfikat iso oraz norma iso 14001 była w pełni zastosowana. Temu służy System Zarządzania Środowiskowego. 
Na podwalinach iso 14001 oparta jest norma iso 22000, jako certyfikat iso zarządzania bezpieczeństwem żywności. Począwszy od producentów przez przetwórstwo aż po hurtowników i detalistów, oraz branżę hotelowo-restauracyjną i system transportowy produktów spożywczych. 
Norma iso 22000 określa wszystkie normy krajowe i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. Każdy przedsiębiorca uczestniczący w łańcuchu obrotu żywnością ma bezwzględny obowiązek legitymować się i okazywać certyfikat iso, jako potwierdzenie, że norma iso 22000 jest w jego przedsiębiorstwie stosowana zgodnie z obowiązującym prawem.
Źródło informacji: https://industrial.dekra.pl

Okiem reportera


certyfikat iso
norma iso 22000
iso 14001