Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Adwokatura w Niemczech

Artykuły powiązane: kancelaria, notariusz, prawo

Adwokatura w Niemczech (...) niż te w Polsce. Aby pracować jako adwokat trzeba przejść bardzo długą, bo aż pięcioletnią aplikację.Inne bariery wejściaDużą przeszkodą jest niedostateczna znajomość lokalnych przepisów, co bardzo utrudnia konkurowanie z miejscowymi adwokatami. Kolejnym znaczącym utrudnieniem mogą być wysokie koszty prowadzenia własnej kancelarii. W Niemczech sama wysokość miesięcznej składki adwokackiej to duży wydatek, bo aż osiemset euro.Ponadto Izba Adwokacka określa minimalne wynagrodzenie dla aplikantów adwokackich w wysokości tysiąc trzysta euro netto. Statystyczne wynagrodzenie waha się od tysiąca ośmiuset do dwóch tysięcy dwieście euro netto miesięcznie. A zatem minimalny koszt prowadzenia kancelarii wynosi (...)

Opublikowany przez Janusz Olbratowski | 2015/06/05

Adwokatura w Niemczech