Kategorie

Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Opublikowany przez Waldemar Kania | 2017/10/05

Ludzie to najważniejsze aktywa jakim dysponujemy
Nowoczesne oraz prężnie działające firmy na rynkach rodzimych czy to międzynarodowych często zapominają o niezwykle ważnej rzeczy jaką jest utrzymywanie oraz krzewienie pozytywnych więzi pomiędzy pracownikami jacy pracują w określonym środowisku.

Dzielenie wspólnej przestrzeni biurowej czy też terenu danego zakładu lub firmy wiąże się koniecznością godzenia różnych poglądów oraz osobowości pracowników, którzy wspólnymi siłami starają się przysłużyć dobru miejsca pracy, w którym się znajdują. Obecnie daje się zauważyć zbytnie przykładanie wagi do wykonywania samych czynności związanych stricte z daną pracą jaką wykonujemy, podczas gdy znacząco kuleją relacje międzyludzkie, które pozostają często spychane na boczny tor lub są postrzegane przez pracodawców jako niewystarczająco istotne do działania ich firmy lub przedsiębiorstwa. 
Zapominają oni wówczas o tym, że zachowanie korzystnych relacji międzyludzkich w znacznej mierze przyczynia się do poprawnego funkcjonowania ich firmy oraz poprawia jakość generowanych dóbr przy zmniejszeniu czasu potrzebnego do ich wytworzenia. 
Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie jak poprawić relacje w pracy między wszystkimi osobami, które wspólnie tam działają. Imprezy integracyjne dla firm, choć często demonizowane oraz rozpatrywane w kategoriach niewiele wnoszących libacji alkoholowych, pod warunkiem, że są zorganizowane w przemyślany sposób, mogą zdziałać niemałe cuda jeśli chodzi o budowę oraz o rozwój pozytywnych oddziaływań między pracownikami w firmie. 
Poza samymi imprezami integracyjnymi można również spróbować pokusić się o zastosowanie innych form aktywizujących relacje między pracownikami, a mianowicie tak zwane eventy firmowe, które również stanowią interesującą formę wspierania poprawy więzi i zachowań między naszym personelem. Od poprawności relacji między pracownikami zależeć będzie nasz sukces jako firmy oraz sukces na polu etycznego działania w kontekście relacji międzyludzkich.
Więcej o imprezach firmowych

BTL Event
62-002 Złotniki, Graniczna 41
Polska,
Telefon: 61 842 09 54 Fax:

Okiem reportera


impreza
firma
integracja
poznań