Kategorie

Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Opublikowany przez Waldemar Kania | 2014/04/17

Inwestycje z projektów UE
Polem naszego zainteresowania są: wyceny przedsiębiorstw, konsulting, dotacje UE, studium wykonalności, fundusze UE, szkolenia unijne, biznesplany, analiza rynku

Dokument ten służy do oszacowania danego projektu przez banki, ekspertów kwalifikujących projekty do dofinansowania, albo potencjalnych inwestorów udziałowych  Biznes plan to bazowy dokument spisywany w sytuacji planowania nowej inwestycji rozwojowej, zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa, poszerzania działalności gospodarczej.

Organizacja świadczy kompleksową obsługę procedury inwestycyjnej w tym: kompleksowe wsparcie informacyjne w odniesieniu do zasad uzyskiwania i funkcjonowania środków pomocowych, zarządzanie projektami finansowanymi ze środków pomocowych, opracowanie a także składanie dokumentów rozliczeniowych, identyfikacja a także dopasowanie odpowiednich programów do danych wymogów przedsiębiorcy, kontrola ukształtowania projektu pod kątem ramowych wytycznych właściwego programu pomocowego (zakres prac, harmonogram, kwalifikacja kosztów) tak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo pozyskania dotacji, opracowanie oraz składanie wniosków o udzielenie dotacji wraz z właściwymi załącznikami do krajowych i międzynarodowych instytucji finansujących.

W gospodarce rynkowej, gdzie zmiany własnościowe są sprawą dość naturalną, prawidłowa wycena firmy jest podstawą określenia kwoty transakcyjnej.. Sporządziliśmy niespełna wniosków aplikacyjnych wraz z biznes planami i innymi załącznikami dla firm aplikujących o dotacje unijne oraz fundusze unijne.

Jest on niezbędny przy ubieganiu się o kredyty inwestycyjne, dotacje unijne a także fundusze unijne na uruchomienie własnych projektów. Nasza firma jest znaną a także cenioną kompanią, która od kilkunastu lat trudni się doradztwem oraz kompleksową pomocą w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla gmin, organizacji a także samorządów.. Wyceny mają zastosowanie przede wszystkim przy: rozważaniu wprowadzenia spółki na GPW, ustaleniu wartości dla celów podatkowych - głównie dla podatku majątkowego, ustaleniu wartości związanych z wymiarem odszkodowań - ustalenie wymiaru odszkodowań przy odszkodowaniach i wywłaszczeniach z tytułu ubezpieczeń, określeniu wartości posiadanych pakietów przez udziałowców, ocenie zarządzania przedsiębiorstwem, restrukturyzacji przedsiębiorstwa (organizacyjnej, kapitałowej) - fuzje, podwyższenie kapitału, podziały, transakcjach finansowych, przede wszystkim związanych z różnorakimi typami finansowania firmy kapitałami obcymi jako zabezpieczenie zaciąganych kredytów, transakcjach kupna-sprzedaży oraz innych podobnych zmierzających do zmiany właściciela firmy (management boyouts, takeovers. przejęcia).

Wykonaliśmy ponad kilkuset studium wykonalności na zamówienie instytucji lokalnych starających się o dofinansowanie z dotacji Unii Europejskiej.

Środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego dla Województwa Lubelskiego zostały pozyskane na kilka bardzo potrzebnych inwestycji takich jak: wyposażenie i budowę Centrum Kultury Filmowej w Chełmie, odnowienie Starego Miasta w Zamościu, budowa boisk sportowych w gminie Konstantynów, udrożnienie i przedłużenie ulicy Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie, uruchomienie i budowa obiektu wypoczynkowego "Spa Orkana" w Lublinie. W kolejce po fundusze unijne czeka rozstrzygnięcie konkursu na projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna" a także projekt spalarni odpadów w gminie Jeziorzany.
Oprócz projektów infrastrukturalnych i edukacyjnych finansujemy również szkolenia UE. W grudniu zostało przeprowadzone i zorganizowane szkolenie UE dla dziennikarzy - "Piszemy o Funduszach Europejskich".

Okiem reportera


finanse
ekonomia
pieniądz
fundusze
dotacje
szkolenia