Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Makroekonomia międzynarodowa

Artykuły powiązane: biznes, ekonomia, gospodarka, pieniądz

Makroekonomia międzynarodowa (...) dostępne im zasoby środków produkcji i jak harmonizują postęp techniczno-technologiczny z zasobami siły roboczej, oraz jak układają relacje z kooperantami i odbiorcami. Perspektywicznie kluczowym zagadnieniem staje się innowacyjność działania i rozwój importu. W ostatnich latach kontynent europejski i rozwijające się kraje Azji to obszary, gdzie najdynamiczniej rozwijał się handel regionalny. W Europie ewolucja procesów integracyjnych w samej Unii Europejskiej (pogłębianie i rozszerzanie) oraz powstanie sieci stref wolnego handlu z krajami Europy Środkowowschodniej (układy europejskie) i basenu Morza Śródziemnego skutecznie zgenerowało wewnątrzeuropejski handel regionalny i przyspieszyło (...)

Opublikowany przez Janusz Olbratowski | 2013/10/26

Makroekonomia międzynarodowa