Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Inwestowanie alternatywne

Artykuły powiązane: biznes, finanse, fundusze, przedsiębiorstwa

Inwestowanie alternatywne (...) istotnym kryterium jest pochodzenie aktywów. Dobrze jest inwestować w aktywa pochodzące z różnych krajów, to również minimalizuje w pewien sposób ryzyko. Na przykład część kapitału lokujemy w kraju, a drugą połowę na Honkongu.W co konkretnie zainwestować?Wybór jest naprawdę przeogromny. Dzieła sztuki, markowe alkohole, starodruki czy komiksy…Na co się zdecydować? Przede wszystkim liczy się znajomość konkretnego rynku, im więcej wiemy, tym rozważniej możemy lokować nasze (...)

Opublikowany przez Janusz Olbratowski | 2015/04/25

Inwestowanie alternatywne

Inwestycje z projektów UE

Artykuły powiązane: dotacje, ekonomia, finanse, fundusze, pieniądz, szkolenia

Inwestycje z projektów UE (...) funduszy unijnych dla gmin, organizacji a także samorządów.. Wyceny mają zastosowanie przede wszystkim przy: rozważaniu wprowadzenia spółki na GPW, ustaleniu wartości dla celów podatkowych - głównie dla podatku majątkowego, ustaleniu wartości związanych z wymiarem odszkodowań - ustalenie wymiaru odszkodowań przy odszkodowaniach i wywłaszczeniach z tytułu ubezpieczeń, określeniu wartości posiadanych pakietów przez udziałowców, ocenie zarządzania przedsiębiorstwem, restrukturyzacji przedsiębiorstwa (organizacyjnej, kapitałowej) - fuzje, podwyższenie kapitału, podziały, transakcjach (...)

Opublikowany przez Waldemar Kania | 2014/04/17

Inwestycje z projektów UE