Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Podatki bezpośrednie

Artykuły powiązane: ceny, finanse, pieniądze, podatki

Podatki bezpośrednie (...) Propozycja renomowanej kancelarii podatkowej obejmuje:Opinie podatkowe:- przygotowywanie analiz finansowych a także ekonomicznych. - przedstawianie opinii w sprawach dotyczących podatków, opłat administracyjnych oraz opłat skarbowych.- sporządzanie dla klienta skarg, zarzutów, zażaleń, wniosków a także podań.- (...)

Opublikowany przez Waldemar Kania | 2013/12/09

Podatki bezpośrednie