Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Biuro brokerskie

Artykuły powiązane: broker, broker ubezpieczeniowy, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia finansowe, ubezpieczenie

Biuro brokerskie (...) a także doradcą. Nie stoi zaś po stronie jakiejkolwiek firmy ubezpieczeniowej.W ramach obsługi i kontroli wdrożonego programu oferowane są: natychmiastowe reagowanie na nowe potrzeby ubezpieczeniowe klienta, dostosowywanie programu do zmieniających się potrzeb klienta, administracja polisami - aktualizacja danych, monitorowanie terminów płatności i sprawdzanie terminów ekspiracji, nadzór nad realizacją wdrożonego programu oraz ocena jego przebiegu.Do szczegółowego zakresu naszych (...)

Opublikowany przez Waldemar Kania | 2014/03/08

Biuro brokerskie