Kategorie

Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Opublikowany przez Waldemar Kania | 2014/03/08

Biuro brokerskie
Całościowa obsługa brokerska proponowana przez nasze biuro brokerskie obejmuje: budowę indywidualnego programu ubezpieczenia, obsługę oraz kontrolę wdrożonego programu, aktywną pomoc w procesie likwidacji szkód.

Zastanawiając się nad pracą brokera należy przede wszystkim pamiętać, że broker ubezpieczeń działa na rzecz podmiotu poszukującego ochrony, nie firmy ubezpieczeniowej. Fachowy broker ubezpieczeniowy i broker Kraków reprezentuje interesy swojego klienta, jest jego adwokatem a także doradcą. Nie stoi zaś po stronie jakiejkolwiek firmy ubezpieczeniowej.

W ramach obsługi i kontroli wdrożonego programu oferowane są: natychmiastowe reagowanie na nowe potrzeby ubezpieczeniowe klienta, dostosowywanie programu do zmieniających się potrzeb klienta, administracja polisami - aktualizacja danych, monitorowanie terminów płatności i sprawdzanie terminów ekspiracji, nadzór nad realizacją wdrożonego programu oraz ocena jego przebiegu.

Do szczegółowego zakresu naszych usług należą takie działania jak: ubezpieczenia finansowe działań biznesowych i podmiotów gospodarczych, gwarancje ubezpieczeniowe - selekcja i wyliczanie, ubezpieczenie budowy dla inwestora.

W ramach aktywnej pomocy w procesie likwidacji szkód oferowane są: pomoc już na etapie zgłaszania roszczenia bądź szkody, negocjowanie wysokości odszkodowań oraz świadczeń, dbanie o przestrzeganie przez firmy ubezpieczeniowe ustawowych terminów wypłat, w razie konieczności aranżacja współpracy z rekomendowaną kancelarią prawniczą, prowadzenie statystyki szkodowej swoich klientów.

W ramach budowy programu ubezpieczeniowego oferowane są: zebranie ofert z rynku, rzeczowa ich analiza a także przedstawienie pisemnej rekomendacji klientowi, eliminacja zapisów w ogólnych warunkach ubezpieczenia niekorzystnych dla Ubezpieczającego, gruntowna i rzetelna analiza istniejącego programu ubezpieczeń lub zawartych polis, wdrożenie przygotowanego programu na warunkach wybranej oferty, negocjowanie szczegółowych warunków umów i ceny, z uwzględnieniem indywidualnych klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej, identyfikacja oraz ocena rodzaju oraz wielkości zagrożeń i ryzyka związanych lub występujących w prowadzonej działalności, przygotowanie optymalnego programu ubezpieczenia z uwzględnieniem wszystkich technicznych aspektów umów ubezpieczenia (limity odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, sumy gwarancyjne i sumy ubezpieczenia, udziały własne w szkodzie).

Okiem reportera


broker
broker ubezpieczeniowy
gwarancje ubezpieczeniowe
ubezpieczenia finansowe
ubezpieczenie