Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Zarządzanie strategiczne w firmie

Artykuły powiązane: biznes, finanse, ekonomia, rekrutacja

Zarządzanie strategiczne w firmie Business Solutions realizuje doradztwo w zakresie zarządzania projektami. Ponadto prowadzimy szkolenia biznesowe a także coaching, które mają następujące zadania:- zaprojektowanie procesu przygotowania a także wdrożenia uczestników projektu do nowych sposobów pracy w zespole projektowym,- kształtowanie i budowanie nowo nabywanych umiejętności dla właściwego funkcjonowania projektów,- stworzenie odpowiedniej organizacji zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, jaka będzie sprzyjała sprawnemu oraz skutecznemu zarządzaniu portfelami projektów, jak również projektami,-...

Opublikowany przez Karolina Kownacka | 2013/12/13

Zarządzanie strategiczne w firmie

Programy do ewidencji pracowników

Artykuły powiązane: biznes, finanse, przedsiębiorstwa

Programy do ewidencji pracowników Do prowadzenia ewidencji czasu pracy jest zobowiązana każda firma. Prowadzenie ewidencji czasu pracy to obowiązek każdego przedsiębiorstwa. Precyzują to przepisy kodeksu pracy - a dokładnie art. 149 i rozporządzenia Ministra Pracy. Nawet jeśli zatrudniona jest tylko jedna osoba firma musi prowadzić dla niej indywidualny rejestr, obejmuje to wszystkich pracowników bez względu na umowę i stosunek prawny. W ewidencji powinny znaleźć się takie informacje jak:Wszystkie firmy są zobligowane zapisywania tak zwanej ewidencji czasu pracy pracowników dla właściwego rozliczenia...

Opublikowany przez Waldemar Kania | 2013/12/11

Programy do ewidencji pracowników

Podatki bezpośrednie

Artykuły powiązane: podatki, ceny, finanse, pieniądze

Podatki bezpośrednie Propozycja renomowanej kancelarii podatkowej obejmuje:Opinie podatkowe:- przygotowywanie analiz finansowych a także ekonomicznych. - przedstawianie opinii w sprawach dotyczących podatków, opłat administracyjnych oraz opłat skarbowych.- sporządzanie dla klienta skarg, zarzutów, zażaleń, wniosków a także podań.- reprezentowanie klientów przed sądami w procesach podatkowych.- udzielanie porad w sprawach prawnych a także ekonomiczno-finansowych.- pomoc w kontaktach pomiędzy organami finansowymi i podatnikami.Doradztwo podatkowe:- audyt podatkowy- pomoc w czasie kontroli podatkowej...

Opublikowany przez Waldemar Kania | 2013/12/09

Podatki bezpośrednie